EVENT

EVENT / INFORMATION

Herald TRANCE

  • 2021.05.29(Sat)

  • FLOOR

Herald TRANCE

5/29 sat 21:00-02:00 @LEFT FLOOR

ACT BY : KIMOTO / YOSHIKI / TSUKAYUKI / Yu-KiChiRo / 169 / YU-YA / tomoya