EVENT

EVENT / INFORMATION

Herald TRANCE

  • 2021.11.20(Sat)

  • FLOOR

Herald TRANCE

11/20 sat 21:00-02:30 @LEFT FLOOR

ACT BY : KIMOTO / YOSHIKI / TSUKAYUKI / Yu-KiChiRo / 169 / YU-YA / tomoya